SPORTHAL WAARLAND VERWACHT NAJAAR 2019

Waarland krijgt een nieuwe sporthal

In het bruisende, actieve Waarland spelen sport en beweging een belangrijke rol. Er zijn prachtige sportfaciliteiten, alleen ontbreekt een volwaardige sporthal. Een groep enthousiaste dorpsgenoten sloeg daarom de handen ineen om zich als Stichting Sportpodium Waarland sterk te maken voor de ontwikkeling van een sporthal bij Waarlands Dorpshuis aan de Kerkstraat, ter vervanging van de huidige sportzaal.

De wens

De wens om een sporthal in Waarland te realiseren bestaat al langer. Dorpshuis Waarland benoemde in zijn beleidsplan in 2012 al de ambitie om de sportzaal te vervangen door een sporthal zodra groot onderhoud nodig zou zijn. In 2015 zijn afspraken gemaakt met de gemeente om ruimte voor zo’n hal te reserveren. Bij de ontwikkeling van de voormalige voetbalvelden achter het Dorpshuis – voor de komst van supermarkt Deen en woningbouw – is de sporthal al in het bestemmingsplan opgenomen.

Groeiende behoefte

Vanuit verschillende hoeken groeide de behoefte aan een volwaardige sporthal. Zo wordt handbal steeds nadrukkelijker een zaalsport en bestaat de wens om het zaalvoetbal in het dorp een nieuwe impuls te geven. Ook groeit de groep senioren die actief sportief bezig wil blijven en is er veel vraag naar dans en fitness in het eigen dorp. Bijkomend aspect is dat de huidige gymzaal inmiddels aan groot onderhoud toe is.

Sportpodium Waarland

Na verkennende gespreken met Dorpshuis Waarland nam Handbalvereniging Con Zelo in 2017 het initiatief voor een brainstormsessie met andere gebruikers van de zaal, de dorpsraad en een aantal prominente dorpsgenoten. Daaruit ontstond Stichting Sportpodium Waarland: een groep enthousiaste Waarlanders die zich als bestuurslid of binnen een van de werkgroepen inzet voor de totstandkoming van Sporthal Waarland.

Het bestuur van Sportpodium Waarland bestaat uit:
Theo Wever, voorzitter
Miranda Jonker, penningmeester
Maikel Gielens, secretaris
Ad Boekel, algemeen bestuurslid

Naast de bestuursleden zijn zo’n twintig dorpsgenoten actief binnen werkgroepen op het gebied van financiën, bezetting, beheer, bouw en communicatie.

Zelfwerkzaamheid

Stichting Sportpodium Waarland schakelt professionele partijen in voor de bouw, maar hoopt dat ook dorpsgenoten en andere enthousiastelingen met twee rechterhanden hun hulp aanbieden. Met veel zelfwerkzaamheid moet het mogelijk zijn de kosten enigszins te drukken.

Sporten

Huidige gebruikers

De bestaande sportzaal kent diverse gebruikers, waaronder
Handbalvereniging Con Zelo
Gymvereniging Con Amore
Dansstudio TCD
Voetbalvereniging Con Zelo
Kindcentrum Sint Jan
– Volleybal
– Badminton

Nieuwe sporten


Om de sporthal optimaal te benutten en het aanbod sportieve activiteiten in Waarland te vergroten, nam de werkgroep Bezetting het initiatief om nieuwe sporten te introduceren. Zo is er veel animo om zaalvoetbalvereniging FC Waarland weer terug op de kaart te krijgen en wordt ernaar gestreefd om sporten als walking football, tai chi, tchoukball en dynamic tennis te introduceren. Tijdens de demonstratiemiddag in januari 2019 was er veel animo voor deze nieuwe sporten en een aantal ervan heeft intussen vaste vormen aangenomen. Meer weten over het aanbod van deze sporten? Mail ons op info@sporthalwaarland.nl.

Veiling

Financiële middelen

Natuurlijk vragen de bouw en exploitatie van Sporthal Waarland om de nodige financiële middelen. Sportpodium Waarland heeft dat goed afgetimmerd, maar er was nog meer geld nodig. Daarom was er op zaterdag 16 maart 2019 een grote dorpsveiling in Waarlands Dorpshuis ten bate van de nieuwe sporthal. Met een resultaat dat alle verwachtingen overtrof.

Voor het dorp, van het dorp

Een zelfgebakken appeltaart, een paardrijles, een high tea, een week helpen kool van het land te halen, een rondleiding op je bedrijf: je kon het zo gek niet verzinnen of je kon het aanbieden voor de veiling van 16 maart jl. De betrokkenheid bleek groot: bedrijfsleven, inwoners, clubs en verenigingen pakten allemaal royaal uit, met in totaal meer dan 1200 aanbiedingen, die zijn geveild in 395 kavels. De opbrengst van de veiling was ongekend: € 217.540,-, maar werd nog mooier toen bleek dat drie Waarlandse bedrijven besloten hadden gezamenlijk het bedrag te verdubbelen: € 435.080 was het eindresultaat. Het was een memorabele avond, die liet zien waarin het kleine dorp Waarland groot is: met elkaar mooie dingen realiseren.

Heel Waarland ging los

De kavels die zijn aangeboden tijdens de veiling op 16 maart vind je terug in deze veilingcatalogus. (Na verschijning ervan is nog een supplement verschenen met 10 extra kavels)

Veilingcatalogus 2019

Contact

Voor meer informatie kun je een e-mail sturen naar ons algemene e-mailadres.
info@sporthalwaarland.nl

Facebook

Nieuws en ontwikkelingen rond Sporthal Waarland volg je niet alleen hier en in de W4, maar ook op de Facebook-pagina Sporthal Waarland.
Bezoek ons op Facebook

Nieuwsbrief

Wil je per mail op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.